Don Eztebe PLaza, 1 - 20180 OIARTZUN
Tfn: 943 490 142 - Fax: 943 491 405
otasa@oiartzun.eus
2017© Oiartzungo Udala.